Kết thúc các vụ kiện, Barcelona và Neymar bắt tay hòa bình

Neymar cùng Barcelona giải quyết vấn đề trong êm đẹp. Ảnh: AS
Neymar cùng Barcelona giải quyết vấn đề trong êm đẹp. Ảnh: AS
Neymar cùng Barcelona giải quyết vấn đề trong êm đẹp. Ảnh: AS
Lên top