Kế hoạch của Laporta và Barcelona nguy cơ sớm phá sản

Bắt tay vào việc mới nảy sinh nhiều vấn đề với Joan Laporta và Barcelona. Ảnh: Sport
Bắt tay vào việc mới nảy sinh nhiều vấn đề với Joan Laporta và Barcelona. Ảnh: Sport
Bắt tay vào việc mới nảy sinh nhiều vấn đề với Joan Laporta và Barcelona. Ảnh: Sport
Lên top