Juventus thảm hại: Pirlo vẫn ngóng Ronaldo từng ngày

Ảnh: B/R Football
Ảnh: B/R Football
Ảnh: B/R Football
Lên top