Juventus tậu chân sút 50 triệu Euro sát cánh cùng Ronaldo

Federico Chiesa là phương án bổ sung tuyệt vời cho Juventus để giảm bớt gánh nặng cho Ronaldo. Ảnh: Getty.
Federico Chiesa là phương án bổ sung tuyệt vời cho Juventus để giảm bớt gánh nặng cho Ronaldo. Ảnh: Getty.
Federico Chiesa là phương án bổ sung tuyệt vời cho Juventus để giảm bớt gánh nặng cho Ronaldo. Ảnh: Getty.
Lên top