Juventus rao bán Ronaldo với giá rẻ bất ngờ, có 39 triệu Euro

Trong mắt một số Giám đốc của Juventus, Cristiano Ronaldo không còn đáng để đầu tư nữa. Ảnh: Serie A
Trong mắt một số Giám đốc của Juventus, Cristiano Ronaldo không còn đáng để đầu tư nữa. Ảnh: Serie A
Trong mắt một số Giám đốc của Juventus, Cristiano Ronaldo không còn đáng để đầu tư nữa. Ảnh: Serie A
Lên top