Juventus lại thất bại: Thời gian cho Pirlo cứ cạn dần...

Pirlo. Ảnh: Serie A
Pirlo. Ảnh: Serie A
Pirlo. Ảnh: Serie A
Lên top