Juventus: “Hồi xuân” Bà đầm già, hoặc là…

Hàng loạt những sự kiện không vui xảy đến với Juventus, từ Ban lãnh đạo cho tới huấn luyện viên và cầu thủ... Ảnh: AFP
Hàng loạt những sự kiện không vui xảy đến với Juventus, từ Ban lãnh đạo cho tới huấn luyện viên và cầu thủ... Ảnh: AFP
Hàng loạt những sự kiện không vui xảy đến với Juventus, từ Ban lãnh đạo cho tới huấn luyện viên và cầu thủ... Ảnh: AFP
Lên top