Jose Mourinho: "Tôi và nhiều người không dám mơ sẽ thắng Arsenal"

Lên top