Jadon Sancho về Manchester United: Đúng người, đúng thời điểm

Phía Dortmund xác nhận đã bán Sancho cho Manchester United. Ảnh: Bundesliga.
Phía Dortmund xác nhận đã bán Sancho cho Manchester United. Ảnh: Bundesliga.
Phía Dortmund xác nhận đã bán Sancho cho Manchester United. Ảnh: Bundesliga.
Lên top