Italia cân nhắc chạy đua đăng cai EURO 2028 và World Cup 2030

Thành công tại EURO 2020 là nền tảng để Italia nghĩ đến việc chạy đua đăng cai EURO 2028 và World Cup 2030. Ảnh: FIGC
Thành công tại EURO 2020 là nền tảng để Italia nghĩ đến việc chạy đua đăng cai EURO 2028 và World Cup 2030. Ảnh: FIGC
Thành công tại EURO 2020 là nền tảng để Italia nghĩ đến việc chạy đua đăng cai EURO 2028 và World Cup 2030. Ảnh: FIGC
Lên top