IOC "nắn gân" FIFA về kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm/lần

Kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm/lần của FIFA đang bị chỉ trích rất nhiều. Ảnh: AFP.
Kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm/lần của FIFA đang bị chỉ trích rất nhiều. Ảnh: AFP.
Kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm/lần của FIFA đang bị chỉ trích rất nhiều. Ảnh: AFP.
Lên top