Im ắng kỳ chuyển nhượng, Liverpool "đánh bạc" với vị thế nhà Vua Châu Âu

Lên top