Ibrahimovic gia hạn hợp đồng với AC Milan trước ngưỡng tuổi 40

Ibrahimovic sẽ tiếp tục chinh phục bóng đá Châu Âu ở tuổi 40. Ảnh: AC Milan
Ibrahimovic sẽ tiếp tục chinh phục bóng đá Châu Âu ở tuổi 40. Ảnh: AC Milan
Ibrahimovic sẽ tiếp tục chinh phục bóng đá Châu Âu ở tuổi 40. Ảnh: AC Milan
Lên top