Huyền thoại của Man United qua đời ở tuổi 78

Huyền thoại của "Quỷ đỏ" qua đời ở tuổi 78   Ảnh: Getty
Huyền thoại của "Quỷ đỏ" qua đời ở tuổi 78 Ảnh: Getty
Huyền thoại của "Quỷ đỏ" qua đời ở tuổi 78 Ảnh: Getty
Lên top