Hủy luật bàn thắng sân khách, một nước cờ sai của UEFA?

Theo UEFA, luật bàn thắng sân khách đang đi ngược với mục đích bàn đầu. Ảnh: UEFA
Theo UEFA, luật bàn thắng sân khách đang đi ngược với mục đích bàn đầu. Ảnh: UEFA
Theo UEFA, luật bàn thắng sân khách đang đi ngược với mục đích bàn đầu. Ảnh: UEFA
Lên top