Huấn luyện viên Koeman có nguy cơ bị cấm chỉ đạo 12 trận

Nếu bị coi là nghiêm trọng, Ronald Koeman có thể bị cấm chỉ đạo đến 12 trận. Ảnh: AFP
Nếu bị coi là nghiêm trọng, Ronald Koeman có thể bị cấm chỉ đạo đến 12 trận. Ảnh: AFP
Nếu bị coi là nghiêm trọng, Ronald Koeman có thể bị cấm chỉ đạo đến 12 trận. Ảnh: AFP
Lên top