Hợp đồng 555.237.619 Euro của Messi khiến Barca “trên con đường diệt vong”

Thu nhập của Lionel Messi từ lương trong 4 năm qua có thể trả một nửa số nợ của câu lạc bộ Barcelona. Ảnh: Barcelona
Thu nhập của Lionel Messi từ lương trong 4 năm qua có thể trả một nửa số nợ của câu lạc bộ Barcelona. Ảnh: Barcelona
Thu nhập của Lionel Messi từ lương trong 4 năm qua có thể trả một nửa số nợ của câu lạc bộ Barcelona. Ảnh: Barcelona
Lên top