Hôm nay, UEFA quyết định thời gian tổ chức EURO 2020

UEFA xem xét tổ chức Euro 2020 vào mùa đông. Ảnh: TL
UEFA xem xét tổ chức Euro 2020 vào mùa đông. Ảnh: TL
UEFA xem xét tổ chức Euro 2020 vào mùa đông. Ảnh: TL
Lên top