Hỏi - đáp Messi đến PSG: Luật công bằng tài chính có thể can thiệp?

Messi đã ở rất gần PSG. Ảnh: AFP.
Messi đã ở rất gần PSG. Ảnh: AFP.
Messi đã ở rất gần PSG. Ảnh: AFP.
Lên top