Hoãn trận Everton - Man City vì COVID-19

Trận Everton - Man City không diễn ra như kế hoạch vì COVID-19. Ảnh: Premier League
Trận Everton - Man City không diễn ra như kế hoạch vì COVID-19. Ảnh: Premier League
Trận Everton - Man City không diễn ra như kế hoạch vì COVID-19. Ảnh: Premier League
Lên top