HLV Tây Ban Nha: "Morata gặp một chút vấn đề nhưng vẫn muốn đá luân lưu"

Alvaro Morata (số 7) đá hỏng luân lưu góp phần khiến Tây Ban Nha thua Italia 2-4 ở loạt luân lưu. Ảnh: AS.
Alvaro Morata (số 7) đá hỏng luân lưu góp phần khiến Tây Ban Nha thua Italia 2-4 ở loạt luân lưu. Ảnh: AS.
Alvaro Morata (số 7) đá hỏng luân lưu góp phần khiến Tây Ban Nha thua Italia 2-4 ở loạt luân lưu. Ảnh: AS.
Lên top