HLV Akira Nishino tố Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan nói dối

Huấn luyện viên Akira Nishino cho biết vẫn liên lạc với Liên đoàn bóng đá Thái Lan hàng ngày, không có chuyện cắt đứt liên lạc. Ảnh: SMM Thái Lan.
Huấn luyện viên Akira Nishino cho biết vẫn liên lạc với Liên đoàn bóng đá Thái Lan hàng ngày, không có chuyện cắt đứt liên lạc. Ảnh: SMM Thái Lan.
Huấn luyện viên Akira Nishino cho biết vẫn liên lạc với Liên đoàn bóng đá Thái Lan hàng ngày, không có chuyện cắt đứt liên lạc. Ảnh: SMM Thái Lan.
Lên top