“Hình hài” của Barcelona khi không còn Messi

Lionel Messi yên tâm, mọi người ở Barcelona vẫn ổn. Ảnh: Daily Mail
Lionel Messi yên tâm, mọi người ở Barcelona vẫn ổn. Ảnh: Daily Mail
Lionel Messi yên tâm, mọi người ở Barcelona vẫn ổn. Ảnh: Daily Mail
Lên top