Hiệu ứng Văn Hậu giúp Heerenveen có hợp đồng thương mại từ Việt Nam

Văn Hậu trong trận đấu đầu tiên ra mắt đội 1 Heerenveen. Ảnh: Heerenveen
Văn Hậu trong trận đấu đầu tiên ra mắt đội 1 Heerenveen. Ảnh: Heerenveen
Văn Hậu trong trận đấu đầu tiên ra mắt đội 1 Heerenveen. Ảnh: Heerenveen
Lên top