Hết cửa ở lại Real Madrid, Bale chỉ còn đường sang... Trung Quốc

Bale hết cửa ở lại Real Madrid? Ảnh: Getty
Bale hết cửa ở lại Real Madrid? Ảnh: Getty
Bale hết cửa ở lại Real Madrid? Ảnh: Getty
Lên top