Heerenveen thua lỗ hơn 23 tỉ đồng, Văn Hậu sẽ là cứu tinh của đội bóng?

Lên top