Hé lộ dần thỏa thuận để Bale trở lại Tottenham

Thời gian Gareth Bale ở Real Madrid sắp hết. Ảnh: Getty Images
Thời gian Gareth Bale ở Real Madrid sắp hết. Ảnh: Getty Images
Thời gian Gareth Bale ở Real Madrid sắp hết. Ảnh: Getty Images
Lên top