Hazard "rước họa vào thân" sau hành động cười đùa khi Real thất bại

Lên top