Hậu Super League: Án phạt nhân đôi cho "9 kẻ nổi loạn"

UEFA phát đi tuyên bố cùng hình ảnh những chiếc cúp biểu thị sự khẳng định đây là những giải đấu chính thức và được công nhận. Ảnh: UEFA
UEFA phát đi tuyên bố cùng hình ảnh những chiếc cúp biểu thị sự khẳng định đây là những giải đấu chính thức và được công nhận. Ảnh: UEFA
UEFA phát đi tuyên bố cùng hình ảnh những chiếc cúp biểu thị sự khẳng định đây là những giải đấu chính thức và được công nhận. Ảnh: UEFA
Lên top