Hậu “đại chiến” Super League: Lương của Chủ tịch UEFA bao nhiêu?

Lương của Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, là mối quan tâm trong cuộc chiến với European Super League. Ảnh: AFP
Lương của Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, là mối quan tâm trong cuộc chiến với European Super League. Ảnh: AFP
Lương của Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, là mối quan tâm trong cuộc chiến với European Super League. Ảnh: AFP
Lên top