Harry Kane xác nhận tương lai tại Tottenham

Kane sẽ tiếp tục gắn bó với Tottenham. Ảnh: AFP
Kane sẽ tiếp tục gắn bó với Tottenham. Ảnh: AFP
Kane sẽ tiếp tục gắn bó với Tottenham. Ảnh: AFP
Lên top