Hàng triệu con kiến cánh có thể gây rối trận chung kết EURO 2020

Hàng triệu con kiến đang bay về London, địa điể tổ chức trận chung kết EURO 2020 giữa Anh - Italia.
Hàng triệu con kiến đang bay về London, địa điể tổ chức trận chung kết EURO 2020 giữa Anh - Italia.
Hàng triệu con kiến đang bay về London, địa điể tổ chức trận chung kết EURO 2020 giữa Anh - Italia.
Lên top