Hàng thủ mắc lỗi, Man United thất bại trước Liverpool

Liverpool đã có chiến thắng rất quan trọng để đua Top 4. Ảnh: AFP.
Liverpool đã có chiến thắng rất quan trọng để đua Top 4. Ảnh: AFP.
Liverpool đã có chiến thắng rất quan trọng để đua Top 4. Ảnh: AFP.
Lên top