Hakim Ziyech và Timo Werner: Những niềm hy vọng mới tại Stamford Bridge

Những người yêu mến Chelsea đang rất kỳ vọng vào Hakim Ziyech và Timo Werner. Ảnh: AAZ
Những người yêu mến Chelsea đang rất kỳ vọng vào Hakim Ziyech và Timo Werner. Ảnh: AAZ
Những người yêu mến Chelsea đang rất kỳ vọng vào Hakim Ziyech và Timo Werner. Ảnh: AAZ
Lên top