Guardiola và cú đảo ngược xuất sắc ở Man City

Sau khởi đầu loạng choạng, Man City đã "cất cánh" để vươn lên vị trí dẫn đầu tại Premier League. Ảnh: AFP
Sau khởi đầu loạng choạng, Man City đã "cất cánh" để vươn lên vị trí dẫn đầu tại Premier League. Ảnh: AFP
Sau khởi đầu loạng choạng, Man City đã "cất cánh" để vươn lên vị trí dẫn đầu tại Premier League. Ảnh: AFP
Lên top