Guardiola không còn muốn dính dáng tới Barca nữa

"Trong cuộc đời có những thứ bạn chỉ làm một lần" - Pep Guardiola. Ảnh: Getty Images
"Trong cuộc đời có những thứ bạn chỉ làm một lần" - Pep Guardiola. Ảnh: Getty Images
"Trong cuộc đời có những thứ bạn chỉ làm một lần" - Pep Guardiola. Ảnh: Getty Images
Lên top