Griezmann đã “tự tuyên án” cho mình tại Barca?

Antoine Griezmann vẫn là nỗi thất vọng tại Barcelona. Ảnh: Getty Images
Antoine Griezmann vẫn là nỗi thất vọng tại Barcelona. Ảnh: Getty Images
Antoine Griezmann vẫn là nỗi thất vọng tại Barcelona. Ảnh: Getty Images
Lên top