Gnabry tỏa sáng, Đức đại thắng Bắc Ailen 6-1

Lên top