‘Giáo sư’ Wenger muốn World Cup và EURO tổ chức 2 năm một lần

"Giáo sư" Arsene Wenger chưa muốn trở lại vai trò huấn luyện viên vì còn nhiều việc với vai trò Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu. Ảnh: AFP
"Giáo sư" Arsene Wenger chưa muốn trở lại vai trò huấn luyện viên vì còn nhiều việc với vai trò Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu. Ảnh: AFP
"Giáo sư" Arsene Wenger chưa muốn trở lại vai trò huấn luyện viên vì còn nhiều việc với vai trò Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu. Ảnh: AFP
Lên top