“Giáo sư” Wenger đề xuất đổi từ ném biên sang đá biên

Arsene Wenger đang tham gia công tác tại FIFA. Ảnh: Getty Images
Arsene Wenger đang tham gia công tác tại FIFA. Ảnh: Getty Images
Arsene Wenger đang tham gia công tác tại FIFA. Ảnh: Getty Images
Lên top