Gianluigi Buffon bước sang tuổi 43 - Hơn cả một huyền thoại

"Chiến binh huyền thoại" Gianluigi Buffon vẫn chưa muốn treo găng. Ảnh: Juventus
"Chiến binh huyền thoại" Gianluigi Buffon vẫn chưa muốn treo găng. Ảnh: Juventus
"Chiến binh huyền thoại" Gianluigi Buffon vẫn chưa muốn treo găng. Ảnh: Juventus
Lên top