Giành Champions League, Liverpool sánh ngang thành tích Man United

Chiếc cúp Champions League vừa giành được giúp Liverpool cân bẳng với thành tích của Man United. Ảnh: Gettty
Chiếc cúp Champions League vừa giành được giúp Liverpool cân bẳng với thành tích của Man United. Ảnh: Gettty
Chiếc cúp Champions League vừa giành được giúp Liverpool cân bẳng với thành tích của Man United. Ảnh: Gettty
Lên top