Giám đốc thể thao Abidal "bán xới" khỏi Barca không phải vì Messi

Giám đốc thể thao Eric Abidal đã làm hết sức trong 2 năm qua. Ảnh: Getty Images
Giám đốc thể thao Eric Abidal đã làm hết sức trong 2 năm qua. Ảnh: Getty Images
Giám đốc thể thao Eric Abidal đã làm hết sức trong 2 năm qua. Ảnh: Getty Images
Lên top