Gareth Bale ở Real Madrid, huyền thoại hay nỗi thất vọng?

Ở Real Madrid, Gareth Bale là 2 khía cạnh trái ngược, huyền thoại và nỗi thất vọng. Ảnh: Marca
Ở Real Madrid, Gareth Bale là 2 khía cạnh trái ngược, huyền thoại và nỗi thất vọng. Ảnh: Marca
Ở Real Madrid, Gareth Bale là 2 khía cạnh trái ngược, huyền thoại và nỗi thất vọng. Ảnh: Marca
Lên top