Gareth Bale bỏ phỏng vấn khi được gợi ý giã từ tuyển Xứ Wales

Bale rời họp báo sau khi nhận câu hỏi thiếu tế nhị. Ảnh: EURO 2020
Bale rời họp báo sau khi nhận câu hỏi thiếu tế nhị. Ảnh: EURO 2020
Bale rời họp báo sau khi nhận câu hỏi thiếu tế nhị. Ảnh: EURO 2020
Lên top