France Football chọn Đội hình mọi thời đại thay Quả bóng vàng 2020

Quả bóng vàng sẽ không được trao cho bất kỳ ai trong năm 2020. Ảnh: France Football
Quả bóng vàng sẽ không được trao cho bất kỳ ai trong năm 2020. Ảnh: France Football
Quả bóng vàng sẽ không được trao cho bất kỳ ai trong năm 2020. Ảnh: France Football
Lên top