FIFA ước tính bóng đá thế giới “bay” 11 tỉ USD vì COVID-19

FIFA tung gói cứu trọ 1,5 triệu USD cho mỗi Liên đoàn thành viên để giải quyết khó khăn về tài chính. Ảnh: Getty.
FIFA tung gói cứu trọ 1,5 triệu USD cho mỗi Liên đoàn thành viên để giải quyết khó khăn về tài chính. Ảnh: Getty.
FIFA tung gói cứu trọ 1,5 triệu USD cho mỗi Liên đoàn thành viên để giải quyết khó khăn về tài chính. Ảnh: Getty.
Lên top