FIFA muốn "chuyển nhà" về Mỹ: Phát triển kinh doanh và tránh xa bê bối

FIFA muốn chuyển trụ sở sang Mỹ để phát triển thương hiệu. Ảnh: AFP
FIFA muốn chuyển trụ sở sang Mỹ để phát triển thương hiệu. Ảnh: AFP
FIFA muốn chuyển trụ sở sang Mỹ để phát triển thương hiệu. Ảnh: AFP
Lên top