FIFA lại muốn thử đổi luật bóng đá: Mỗi hiệp chỉ 30 phút, bỏ ném biên...

Các thử nghiệm về luật mới đang được FIFA thực hiện tại giải U19 mang tên Future of Football Cup. Ảnh: FIFA
Các thử nghiệm về luật mới đang được FIFA thực hiện tại giải U19 mang tên Future of Football Cup. Ảnh: FIFA
Các thử nghiệm về luật mới đang được FIFA thực hiện tại giải U19 mang tên Future of Football Cup. Ảnh: FIFA
Lên top