Fan M.U, Liverpool… ủng hộ đội bóng nào của Bundesliga cho hợp?

Có thể thấy Liverpool và Borussia Dortmund có nhiều điểm tương đồng. Ảnh: Skysport.
Có thể thấy Liverpool và Borussia Dortmund có nhiều điểm tương đồng. Ảnh: Skysport.
Có thể thấy Liverpool và Borussia Dortmund có nhiều điểm tương đồng. Ảnh: Skysport.
Lên top